Czechy

To leżące w środkowej części europejskiego kontynentu państwo nie ma dostępu do morza. Sąsiadami Czech są Polska, Austria, Niemcy, Słowacja. Powierzchnia tego kraju wynosi siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć kilometrów kwadratowych. Na tym obszarze mieszka według danych z tego roku dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy osoby. W okresie starożytnym terena […]

Czytaj dalej


Ołomuniec

Jest to czeskie miasto położone w części wschodniej kraju. Początki historii tego miasta to rok 1017. Pod koniec dwunastego wieku miasto to stało się stolicą Moraw. Tak zwany „złoty wiek” miasto przeżywało w piętnastym wieku. W tym mieście mieszka mniej więcej sto dwa tysiące mieszkańców, a drugie tyle to turyści- tyle bowiem osób rocznie odwiedza […]

Czytaj dalej


Pilzno

Jednym z najbardziej znanych czeskich miast jest Pilzno. Z miastem kojarzą się przede wszystkim piwo pilzner oraz zakład produkcji samochodów Škoda Holding. Tu urodził się słynny bramkarz reprezentacji Czech i angielskiego klubu Chelsea Londyn Petr Cech. Powierzchnia miasta wynosi blisko sto trzydzieści osiem kilometrów kwadratowych, które zamieszkuje około sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osób. Początki miasta […]

Czytaj dalej


Ostrawa

Trzecim co do wielkości miastem u naszych południowych sąsiadów jest Ostrawa. Jego powierzchnia wynosi dwieście czternaście kilometrów kwadratowych. Liczba mieszkańców natomiast wynosi około trzysta dziesięć tysięcy osób. Z miastem kojarzy się tak zwany szlak bursztynowy. Dawniej istniała Polska Ostrawa oraz Morawska Ostrawa. W drugiej połowie osiemnastego wieku w okolicach Ostrawy zostały odkryte złoża węgla kamiennego, […]

Czytaj dalej


Brno

Po Pradze, drugim biorąc pod uwagę wielkość, miastem w Czechach jest Brno. W mieści znajdują się siedziby najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości, mimo że Brno nie pełni funkcji stolicy kraju. Jest to także ośrodek naukowo-kulturalny o bardzo ważnym znaczeniu. To czeskie miasto jest również stolicą historycznych Moraw. Gród, który jest poprzednikiem miasta powstał tu w pierwszej […]

Czytaj dalej


Liberec

To znajdujące się w północnej części kraju miasto znane jest głównie jako ośrodek sportów zimowych. W Libercu mieszka około dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osób. Powierzchnia tego miasta wynosi około sto sześć kilometrów kwadratowych. W okresie przed drugą wojną światową mieszkańcami tego miast w większości byli Niemcy sudeccy. Do zabytków tego miasta zaliczyć można: pochodzący z szesnastego […]

Czytaj dalej


Praga

Stolica Czech uważana jest na jedną z najpiękniejszych stolic nie tylko krajów Europy Środkowej, ale i także całego kontynentu. To urokliwe miasto położone jest w centrum Czech. To środkowoeuropejskie miasto istnieje od drugiej połowy osiemnastego wieku. W roku 1784 Stare Miasto, Nowe Miasto, Hradczan, Mała Strana oraz Josefova połączyły się tworząc miasto Praga. Powierzchnia tego […]

Czytaj dalej


Czechy

Do najbardziej znanych miast Czech zaliczamy: Pragę, Liberec, Brno, Ostrawę, Pilzno oraz Ołomuniec. Stolica Republiki Czeskiej, czyli Praga jest jednym z najurokliwszych miast Starego Kontynentu. Położone w środkowej części kraju miasto ma liczbę mieszkańców wynoszącą około jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osób. Miasto bardzo chętnie oraz często odwiedzane jest przez turystów. Do symboli […]

Czytaj dalej