Węgry

Środkowej części Starego Kontynentu leżą Węgry, które od roku 2004 są członkiem Unii Europejskiej. Większa część terytorium tego kraju położona jest na obszarach nizinnych i równinach. Do większych rzek tego kraju zaliczyć możemy: Dunaj, i Drawę. Tu znajduje się największe termiczne jezioro na globie, czyli jezioro Hévíz. Powierzchnia tego państwa wynosi dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści kilometrów kwadratowych. Liczba ludności natomiast wynosi dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osób. Za pierwotnych mieszkańców tego kraju uważane są plemienia celtyckie. Twórcą tego kraju jest Stefan I Święty, pierwszy król. On też doprowadził do chrystianizacji Węgier. W wieku czternastym kraj ten stał się potęgą. W okresie tym państwem węgierskim rządził Ludwik Andegaweński. W drugiej połowie dziewiętnastego wieku powstały Austro-Węgry. Państwo węgierskie samodzielność uzyskało po pierwszej wojnie światowej. W czasie drugiej wojny światowej państwo to stało po stronie hitlerowskich Niemiec. Od roku 1945 do 1990 kraj ten należał to tak zwanego bloku wschodniego. Do głównych gałęzi węgierskiej gospodarki z całą pewnością można zaliczyć turystykę. Kraj ten rocznie odwiedza około trzydzieści milionów turystów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *