Historia Słowenii

W starożytności obszary tego kraju zamieszkiwały celtycko-iliryjskie plemiona. Słowianie przybyli tu w szóstym wieku. W dwunastym wieku ukształtował się podział terytorialny tego państwa. Ziemię głównie należały do bardzo bogatych feudalnych rodzin. W wieku trzynastym Słowenia zgermanizowana, a wiek później na tych obszarach rządzili Habsburgowie. W szesnastym wieku miał miejsce rozwój słoweńskiej literatury. W wieku siedemnastym zauważono dynamiczny rozwój morskiego handlu. Natomiast w kolejnym stuleciu miało miejsce ożywienie gospodarcze. Następnie rozpoczął się okres tak zwanego absolutyzmu. Dzięki reformom nastąpił rozwój gospodarki państwa. Na początku dziewiętnastego wieku w Słowianach zaczęła rozwijać się idea zjednoczenia. Po pierwszej wojnie światowej kraj ten został elementem składowym Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, które pod koniec lat dwudziestych ubiegłego stulecia przekształciło się w Jugosławię. W roku 1989 Słoweńcy w nieoficjalnym referendum wyrazili chęć aby ich kraj stał się niepodległy. Dwa lata później, dwudziestego piątego czerwca Słowenia proklamowała niepodległość. Oficjalnie ogłoszono niepodległość kraju w październiku tego samego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *