Historia Polski

Najstarsze ślady osady biskupińskiej na polskich ziemiach pochodzą najprawdopodobniej z roku 783 przed nasza erą. Państwo powstało w drugiej połowie dziesiątego wieku. Ważnym rokiem w historii naszego kraju był rok 966, wtedy bowiem miał miejsce chrzest. Za pierwszego władcę uznaje się Mieszka I-go, króla natomiast jego syna, Bolesława Chrobrego. W pierwszej połowie kraj został podzielony. Rozbicie to było wynikiem podziału ziem polskich między synów króla Bolesława Krzywoustego. Zjednoczenie nastąpiło blisko dwieście lat później. Dynastia Piastów wygasła po śmierci jednego z najpopularniejszych królów- Kazimierza III Wielkiego. W wieku piętnastym jedną z ważniejszych dat należy uznać rok 1410, a konkretnie bitwę pod Grunwaldem. W roku 1596 powstała Rzeczypospolita Obojga Narodów, było to wynikiem Unii lubelskiej z Litwą. Często okres ten uważa się za „złoty wiek”, bowiem Rzeczpospolita była wtedy największym państwem na Starym Kontynencie. Z wiekiem siedemnastym kojarzą się konflikty ze Szwecją, Rosja a także Kozakami. W wieku osiemnastym najważniejszą datą jest oczywiście data uchwalenia Konstytucji 3 maja ( rok 1791). Ten okres to także trzy rozbiory Polski, które zostały dokonane przez Austrię, Rosje oraz Prusy. Niepodległość uzyskaliśmy w roku 1918, po I wojnie światowej. Współczesne granice naszego kraju to „wynik: II wojny światowej, w której nasz kraj poniósł największe straty ludnościowe. Okres od zakończenia tej wojny do roku 1989 nazywany jest okresem PRL. Od roku 1989 mamy tak zwaną III Rzeczypospolitą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *