Imperium Rzymskie

Drugą po greckiej cywilizacją, która ukształtowała współczesną Europę była cywilizacja rzymska. Imperium w czasach swej nawiększej świetności obejomowało swym obszarem niemal całą Europę, część północnej Afryki oraz spory obszar w Azji. A tam gdzie już byli, rozwijali infrastrukturę. Oczywiście najwięcej wybudowali dróg, mostów i akweduktów dostarczających do miast wodę na Półwyspie Apenińskim, gdzie obecnie nzjadują się Włochy, jednak w całej Europie a także na północy Afryki da się odnaleźć relikty z tamtych czasów – fragmenty dróg, solidne mosty kamienne, któe przetrwały do dzisiejszych czasów czy pomniki tryumfu armii cesarskiej nad podbitymi ludami. Mitologia i wierzenia rzymskie, choć tak podobne do greckich, sprawiły jednka, że ludzie uświadomili sobie, że nikt nie ma monopolu naprawdę i każde społeczeństwo tak naprawdę wytwarza sobie swoje własne wierzenia i systemy wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *